Poprzednie edycje akcji

2019 rok – 1090 km ze Skopania do Rijeki w Chorwacji dla dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu

Relacja z akcji.

2018 rok – 724 km z Tarnobrzega do Szczecina dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych z Tarnobrzega

Relacja z akcji.

2017 rok – 500 km z Tarnobrzega do Elbląga dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych z Tarnobrzega